در این قسمت یکسری از اصناف و مشاغلی هستند که میخواهند آگهی و پوستر تبلیغاتی‌شان را فقط و فقط اصناف خاصی مانند : دانشجویان + دانش اموزان + مدارس یا شهرک‌های صنعتی یا اصناف خاص - مشاهده کنند ، که در این قسمت مهندسین و مشاورین ما ، تبلیغات شما را به بهترین شکل ممکن ، به سرانجام می‌رسانند


 
whatsapp